Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 29, 2019

  1. Modelovanje frekvencijski zavisnog modela stubnog uzemljivača na osnovu merenja impulsnog odziva, Ranko Jasika, Jovan Mrvić, Stefan Obradović, Ninoslav Simić, str 1 (1-23610)
  2. Procena štetnog uticaja RF polja u okolini antenskog sklopa digitalnog radio modema, Saša Milić, Ljubiša S. Čičkarić, Branislav D. Vulević, str 13 (2-23771)
  3. Испитивања високофреквентног електромагнетског поља у животној средини у околини базних станица мобилне телефоније и радио и телевизијских предајника, Маја Грбић, Мићо Тодоровић, Александар Павловић, Дејан Хрвић, стр. 25 (3-24285)
  4. Procena stanja izolacije kablovskog voda 20kV tip NPHO 13 nakon oštećenja izazvanog atmosferskim pražnjenjem, Ninoslav Simić, Jovan Mrvić, Ranko Jasika, str. 37 (4-23862)
  5. Procena stanja papirne izolacije energetskih transformatora na osnovu sadržaja 2-furfurala u mineralnom izolacionom ulju korigovanog na referentnu temperaturu od 20ºC, Valentina Vasović, Draginja Mihajlović, Jelena Janković, Jelena Lukić, str. 45 (5-23912)
  6. Утицај система регулације побуде на рад подимпедантне заштите генератора, Никола Сучевић, Сања Лукић, стр. 57 (6-23935)
  7. Analiza i modelovanje pretvarača sa aktivnim ispravljačem i njegov uticaj na energetsku efikasnost elektromotornog pogona, Vladimir Šinik, Marko Šinik. str. 71 (7-22213)
  8. Unapređeno upravljanje monofaznom statičkom preklopkom, Blagota Jovanović, Mladen Milošević, Žarko Janda, str. 113 (8-24565)