Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 15, 2003

 1. Jedna metoda za analizu toka dezintegracije i obnove pogona elektroenergetskih interkonekcija, Dragan P. Popović, str. 1 (1-2003)
 2. Softverska kompenzacija greške nelinearnosti mernih pretvarača, Dragan Kovačević, Slobodan Škundrić, Srboljub Vukovojac, str. 15 (2-2003)
 3. Pregled rezultata termovizijskih kontrola u postrojenjima Elektroistoka u periodu 1997 – 2002., Miomir Senćanić, Ljubiša Čičkarić, Ninoslav Simić, Petar Vukelja, str. 25 (3-2003)
 4. Pregledi, kontrole i merenja na sistemima uzemljenja transformatorskih stanica “Elektroistoka”, Momčilo Petrović, Mladen Šupić, Aleksandar Pavlović, Branko Josifović, str. 33 (4-2003)
 5. Naprezanja izolacije namotaja tercijara autotransformatora 400kV/115kV/10,5kV u TS “Pančevo 2“ pri delovanju atmosferskih i sklopnih prenapona, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Ninoslav Simić, str. 41 (5-2003)
 6. Prelazni naponski i strujni procesi u mreži 35 kV Sartid-a pri pojavi emljospoja, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, str. 53 (6-2003)
 7. Merenje jačine magnetskog polja u „HE Đerdap 1“, Mladen Šupić, Momčilo Petrović, Aleksandar Pavlović, str. 63 (7-2003)
 8. Komparativna analiza silikonskih i mineralnih transformatorskih ulja, Vladana Rajaković, Ksenija Drakić, Velinka Pejović, str. 71 (8-2003)
 9. Nadzor i održavanje elektroenergetske opreme izolovane SF 6 gasom, Ksenija Drakić, Vladana Rajaković, str. 81 (9-2003)
 10. Praktična realizacija mikroprocesorski vođenog statičkog prekidača u monofaznom sistemu za besprekidno napajanje, Marko Janković, str. 89 (10-2003)
 11. Lokalno napajanje mernih senzora temperature energetskih kablova, Žarko Janda, Milutin Sredojević, str. 95 (11-2003)