Sadržaj u pripremi – Online first

Ovde su postavljeni lektorisani radovi pre objavljivanja koji se grafički mogu razlikovati od štampane verzije radova. Nakon uključivanja u broj časopisa i preloma, radovi će biti sklonjeni sa ove lokacije.

  1. Slepa ekvalizacija kanala za prenos signala parcijalnih pražnjenja, Aleksandar Žigić, Nenad Kartalović, Uroš Radoman, Uroš Kovačević, str. 1 (1-49112) SCIndeks