Izdavač: Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“

Elektrotehnički Institut Nikola Tesla www.ieent.org je privredno društvo organizovano u formi akcionarskog društva sa mešovitim kapitalom. Struktura kapitala 98% državni, 2% privatni.

Elektrotehnički Institut Nikola Tesla je u skladu sa Zakonom o nučnoistraživačkoj delatnosti, akreditovan i registrovan kao istraživačko-razvojni Institut u oblasti elektrotehnike.

Elektrotehnički Institut Nikola Tesla je član:
– Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/
– Zajednice Instituta Srbije http://www.zis.phy.bg.ac.rs/clanovizis.html
– Instituta za standardizaciju Srbije http://www.iss.rs
– CIGRE

Elektrotehnički Institut Nikola Tesla poseduje Akreditovanu laboratoriju za ispitivanje i etaloniranje koju je akreditovalo Akreditaciono telo Srbije u skladu sa zakonom o akreditaciji