Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 28, 2018

 1. Taласност излазне струје и динамичке карактеристике осамнаестоимпулсног тиристорског исправљача, пројектованог за напајање електромагнета, Владимир Вукић, str. 1 (1-19363SCIndeks
 2. Izbor optimalnog broja parnih harmonika pobudne struje senzora za preciznu detekciju jednosmerne komponente napona u niskonaponskoj distributivnoj mreži kao strategija za potiskivanja sistematske greške usled fluktuacije mrežnog napona, Nenad Petrović, Nebojša Pjevalica Žarko Janda, str. 25 (2-19390SCIndeks
 3. Primena patentirane tehnologije za rešavanje problema PCB kontaminacije i korozivnog sumpora u energetskim transformatorima, Jelena Janković, Draginja Mihajlović, Neda Kovačević, Valentina Vasović, Jelena Lukić, str. 41 (3-19592) SCIndeks
 4. Detekcija i lokalizacija mesta proboja statorskog namotaja hidrogeneratora naliza uticaja priključenja većeg broja malih hidroelektrana na struje kratkih spojeva i rad sistema relejne zaštite distributivne mreže, Ilija Klasnić, Ljubiša Nikolić, Zoran Ćirić, str. 51 (4-19131) SCIndeks
 5. Израда централизоване серверске маске за мрежну комуникацију и контролу уређаја за мониторинг парцијалних пражњења, Никола Цакић, Милица Цакић, Александар Жигић, Срђан Милосављевић, Ненад Карталовић, str. 59 (5-19605) SCIndeks
 6. Algoritmi upravljanja iglama Peltonove turbine na MHE, Jelena Pavlović, Miroslav Dragićević, Dane Džepčeski, Vladimir Stanojčić, Nemanja Milojčić, Đorđe Stojić , str. 67 (6-19597) SCIndeks
 7. Ispitivanje kablovskih vodova 35kV tip IPZO 13 i vraćanje u pogon nakon oštećenja izazvanih poplavom, Ninoslav Simić, Jovan Mrvić, str. 75 (7-19393) SCIndeks
 8. Испитивања електричних и магнетских поља у животној средини у околини трансформаторске станице 400/110 kV, Маја Грбић, Александар Павловић, str 85 (8-19622) SCIndeks
 9. Утицај велике соларне електране на струје кратких спојева и анализа рада дистантне заштите високонапонског прикључног, Никола Сучевић, str. 93 (9-19107) SCIndeks
 10. Indeksiranje planskih investicija u EES, Miroslav Stanković, Saša Minić, Igor Belić, Vladimir Joković, str. 109 (10-19532) SCIndeks
 11. Nova metoda za prepoznavanje aktivnosti ljudi zasnovana na IMU senzorima i na teoriji digitalne obrade govora, Nikola Cakić, Milica Cakić, Srđan Milosavljević, Aleksandar Žigić, str. 135 (11-19587) SCIndeks