Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 31, 2021

 1. Primena Hejdlerove funkcije u programima za elektromagnetne prelazne procese, Jovan Mrvić, Ranko Jasika, Ninoslav Simić, str. 1 (1-32982) Scindeks
 2. Uticaj potrošača na održivu dekarbonizaciju budućeg elektroenergetskog sistema, Vladimir M. Šiljkut str. 13 (2-34268) Scindeks
 3. Razmatranje koordinacije izolacije u energetskim pretvaračima: osnovni pojmovi i pregled standarda u oblasti, Željko V. Despotović, str 39 (3-34666) Scindeks
 4. Karakteristični primeri koordinacije izolacije u energetskim pretvaračima, Željko V. Despotović, str 57 (4-34667) Scindeks
 5. Испитивања високонапонских мотора на терену, Момчило Милић, Ђорђе Јовановић, Денис Илић, Никола Станојевић, Радмила Калишкић, str. 85 (5-34740) Scindeks
 6. Fazi logički ekspertski sistem za procenu stanja izolacionog sistema statora VN motora, Denis Ilić, Mileta Žarković, Momčilo Milić, Đorđe Jovanović, Radmila Partonjić, Nikola Stanojević, str. 103 (6-34709) Scindeks
 7. Rešavanje problema eksploatacije transformatora sa korozivnim sumporom desulfurizacijom ulja primenom jake neorganske baze i organskog rastvarača, Dejan Kolarski, Jelena Janković, Draginja Mihajlović, Neda Kovačević, Jelena Lukić, str. 113 (7-34696) Scindeks
 8. Карактеризација изолационих папира применом FTIR-ATR спектроскопије, Ј.Планојевић, Ј.Лукић, В.Васовић , Д.Михајловић, Ј.Јанковић, Неда Ковачевић, str. 125 (8-34754) Scindeks
 9. Infracrveni senzori u tehničkim sredstvima specijalne namene,
  Zoran Milanović, Saša Milić, Radovan Radovanović, str. 137 (9-35005) Scindeks
 10. Pametne mreže i pouzdanost elektroenergetskog sistema, Milica Dilparić Cakić, Mihajlo Ristić, str. 155 (10-34940) Scindeks
 11. Koordinacija nekih funkcija sistema relejne zaštite i sistema regulacije pobude sa pogonskim dijagramom, Darko Vučićević, Danilo Buha, Savo Marinković, Saša Gligorov, Nevena Malešević, str. 167 (11-35025) Scindeks
 12. Koordinacija zaštite od gubitka pobude sa funkcijom limitera minimalne pobude sistema regulacije napona, Darko Vučićević, Danilo Buha, Savo Marinković, Saša Gligorov, Nevena Malešević, str. 183 (12-35028) Scindeks
 13. Анализа рада диференцијалне заштите трансформатора при појави засићења струјних мерних трансформатора – софтверске симулације и испитивања, Никола Сучевић, Саша Глигоров, Зоран Стојановић, str. 195 (13-35037) Scindeks