Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 32, 2022

 1. Primena čiste tehnologije za uklanjanje PCB iz mineralnih ulja i energetskih transformatora do postizanja veoma niskih vrednosti PCB-a za potrebe remonta i reciklaže, Draginja Mihajlović, Jelena Janković, Valentina Vasović, Vladimir Ivančević, Jelena Lukić, str. 1 (1-41260) SCIndeks
 2. Прорачун подешења заштитних функција нових елемената 500 kV преносног система, Nikola Sučević, str. 15 (2-41337) SCIndeks
 3. Naprezanja izolacije elektroenergetske opreme pri nestandardnim talasnim oblicima prenapona, Ranko Jasika, Jovan Mrvić, Stefan Obradović, str 27 (3-41430) SCIndeks
 4. Ispitivanje specifične toplotne otpornosti i vlažnosti kablovske posteljice u laboratorijskim uslovima, Ninoslav Simić, Stefan Obradović, str 43 (4-41463) SCIndeks
 5. Analiza dinamičkih karakteristika sistema za regulaciju pobude kada je aktivan limiter ugla snage primenom računarskog modela, Dušan Joksimović, Jasna Dragosavac, Slavko Veinović, Đorđe Stojić, Milan Marinković, Milan Đorđević, str. 53 (5-41541) SCIndeks
 6. Примена мера за смањење нивоа магнетне индукције у стану изнад трансформаторске станице напонског нивоа 10/0,4 kV, Маја Грбић, Александар Павловић, Дејан Хрвић, стр. 73 (6-41601) SCIndeks
 7. Analiza mogućnosti postojanja paralelnog rezonantnog kola u RHE Bajina Bašta, Milica Dilparić Cakić, Branka Kovačević, str. 85 (7-41656) SCIndeks
 8. Pouzdanost prenosa podataka serijske komunikacije prilikom korišćenja Uart-Usb konvertora, Nikola Cakić, Aleksandar Žigić, Srđan Milosavljević, str. 95 (8-41677 SCIndeks
 9. Estimacija dinamičke termičke margine rotora hidrogeneratora, Ilija Klasnič, Dragan Belonić, Žarko Janda, Jasna Dragosavac, Zoran Ćirić, str. 101 (9-41740) SCIndeks
 10. Algoritam za realizaciju distribucije reaktivne snage „prema generatoru“ u termoelektrani Nikola Tesla A, Jelena Pavlović, Bojan Radojičić, Lazar Stančić, Sava Dobričić, Žarko Janda, str. 113 (10-41760) SCIndeks
 11. Nikola Tesla as a phenomenon in the world of science, Vukan R. Slavković (rad na engleskom), str 125 (11-39893) SCIndeks