Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 16, 2004

  1. Upravljanje tokovima aktivnih snaga pomoću statičkih transformatora za regulaciju ugla, Dragan P. Popović, str. 1 (1-2004)
  2. Matematički modeli hidrauličkih sistema hidroelektrana, Dušan Arnautović, str. 19 (2-2004)
  3. Pregled standarda i preporuka za kontrolu viših harmonika u električnim mrežama, Žarko S. Janda, str. 33 (3-2004)
  4. Tiristorski sistem pobude sa električnim kočenjem i digitalnim automatskim regulatorom pobude u HE “Bistrica”, Ilija Stevanović, Đorđe Stojić, Zoran Ćirić, str. 47 (4-2004)
  5. Mikroprocesorsko upravljanje dvanaesto-pulsnim rednim tiristorskim mostom, Vladimir Vukić, Marko Janković, Rajko Prole, str. 61 (5-2004)
  6. Penaponi i struje pri pojavi zemljospoja u mrežama 6 kV Sartid-a, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Mladen Šupić, Momčilo Petrović, str. 69 (6-2004)
  7.  Prenaponi i struje pri uključenju i isključenju visokonaponskih motora u mreži 6 kV Sartid-a, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Ninoslav Simić, str. 79 (7-2004)
  8. Novi koncept analize papirno-uljnog izolacionog sistema transformatora, Jelena Lukić, Ksenija Drakić, Slađana Gavrančić, Snežana Kovačević, str. 91 (8-2004)
  9. Pregled stanja energetskih transformatora analizom baze podataka ispitivanih uzoraka, Ksenija Drakić, Jelena Lukić, Slađana Gavrančić, Snežana Kovačević, str. 101 (9-2004)
  10. Merenje jačina električnog i magnetskog polja u TS 400 kV/110 kV  “Subotica 3”, Mladen Šupić, Momčilo Petrović, Aleksandar Pavlović, Dejan Hrvić, str. 115 (10-2004)