Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 26, 2016

 1. Konvertor protokola za serijsku komunikaciju između digitalnih regulatora ispravlјača i upravlјačkog računarskog sistema elektraneV. Vukić, str. 1 (10604-1)SCIndeks
 2. Termički izazovi u projektovanju invertora za industrijske namene, P. Ninković, M. Lukić, B. Jovanović, M. Milošević,  str. 23 (12280-1aSCIndeks
 3. Ispitivanje novog rešenja upaljačkog kola za IGBT prekidačeM. Lukić, P. Ninković, str. 53 (12304-2SCIndeks
 4. Primena softverskog alata DIgSILENT POWERFACTORY za modelovanje sistema relejne zaštite industrijske mrežeN. Sučević, D. Milošević, str. 69 (12295-3)SCIndeks
 5. Relejne zaštite koje se koordiniraju sa pogonskim dijagramom, funkcijama sistema regulacije pobude i zaštitama elektroenergetskog sistemaD. Buha, B. Buha, D. Jačić, S. Gligorov, M. Božilov, S. Marinković, S. Milosavlјević, str. 85 (12300-4SCIndeks
 6. Analiza rada potrošača električne energije u postrojenju toplane sa predlogom unapređenja energetske efikasnostiA. Nikolić, R. Antić, str. 101 (12324-5SCIndeks
 7. Uticaj naponsko frekventne regulacije CNC brusilice na rad drugih uređaja u električnoj instalaciji niskog napona, N. Simić, J. Mrvić, str. 119 (12320-6SCIndeks
 8. Potencijal vratila kod turboagregata, I. Klasnić, D. Joksimović, Z. Ćirić, str. 129 (12122-7SCIndeks
 9. Nivoi električnih polјa visokih učestanosti: jedan primer određivanja merne nesigurnosti kod širokopojasnih merenja, B. Vulević, M. Grbić, A. Pavlović, str. 141 (12318-8SCIndeks
 10. Ispitivanja električnih i magnetskih polјa u okolini transformatorskih stanica 110/x kV, M. Grbić, A. Pavlović, D. Hrvić, B. Vulević, str. 151 (12319-9SCIndeks
 11. Primena EDA metodologije u cilju sagledavanja stanja izolacionog sistema obrtnih mašina, D. Ilić, R. Partonjić, M. Milić, Đ. Jovanović, Lj. Nikolić, str. 165 (12251-10)SCIndeks
 12. Primena programskog alata ATP/EMTP u analizi atmosferskih prenapona, 
  J. Mrvić, R. Jasika, P. Vukelja, G. Lepović, N. Simić, str. 177 (12323-11SCIndeks

 13. Provera tačnosti ostvarivanja kombinatorske karakteristike Kaplanove turbine u elektrani, D. Džepčeski, S. Bogdanović, V. Stanojčić, R. Mitrović, Z. Bojanić, V. Njegovan, D. Marinović, str. 195 (12402-12SCIndeks