Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 27, 2017

  1. Korišćenje funkcije gustine verovatnoće u postupku za prepoznavanje tipa fizičke vežbe, Nikola Cakić, Milica Dilparić, Aleksandar Žigić, Srđan Milosavljević, Blagoje Babić, str. 1, (1-13603SCIndeks
  2. Pregled problema vezanih za kvar metalnog otpornika u neutralnoj tački energetskog transformatora,Vojin Kostić, str. 11, (2-15388SCIndeks
  3. Širokopojasna merenja nivoa električnih polja visokih učestanosti i određivanje koeficijenata izloženosti, Branislav Vulević, Ljubiša Čičkarić, str. 21, (3-15519) SCIndeks
  4. Analiza uticaja priključenja većeg broja malih hidroelektrana na struje kratkih spojeva i rad sistema relejne zaštite distributivne mreže, Nikola Sučević, Željko Đurišić, str. 29, (4-15521)  SCIndeks
  5. Optimizacija parametara dinamičkog modela MOP-a primenom programskog alata ATP/EMTP, Ranko Jasika, Jovan Mrvić, Ninoslav Simić, Ljubiša Čičkarić, str. 47, (5-15534SCIndeks
  6. Privremena električna instalacija izvođača radova u elektranama i industrijiNinoslav Simić, Jovan Mrvić, Ranko Jasika, str. 57, (6-15592SCIndeks
  7. Određivanje relativnog stepena korisnosti turbine u mHE, Dane Džepčeski, Vladimir Petrović, Marko Mijić, str. 71, (7-15600SCIndeks
  8. Detekcija kvara kaveza asinhronog motora analizom talasnog oblika polazne struje, Radmila Partonjić, Žarko Janda, Zoran Lazarević, str. 83, (8-15653SCIndeks
  9. Analiza uticaja promene prenosnog odnosa blok transformatora na veličine u tački priključenja na prenosnu mrežu, Dragan Đorđević, Ana Radovanović, Jasna Dragosavac, Žarko Janda, str. 91, (9-15657SCIndeks
  10. Značaj kontinualnog praćenja i kontrole sopstvene potrošnje u termoelektranama, Aleksandar Nikolić, Radoslav Antić, str. 105, (10-15722SCIndeks