Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 30, 2020

  1. Merenje parcijalnih pražnjenja UHF metodom, Nevena Malešević, Mileta Žarković, Denis Ilić, Đorđe Jovanović, str. 1 (1-28749) Scindeks
  2. Pokretanje sinhronog motora u PAP “Lisina” pomoću generatora iz HE “Vrla 1”,Ilija Stevanović, Đorđe Stojić, Žarko Janda, Milorad Jovanović, Petar Marković, Zlatko Đukanović, str. 11 (2-26466) Scindeks
  3. Uticaj podzemnih kablova na merenje impedanse sistema uzemljenja primenom FSM koncepta,Vojin Kostić, Dejan Savić, Miloš Likić, str. 31 (3-28070) Scindeks
  4. Redukcioni faktor 110 kV kablovskog voda:  Merenje i simulacioni model, Ranko Jasika, Jovan Mrvić, Ninoslav Simić, Momčilo Petrović, str. 43 (4-28175) Scindeks
  5. Indukcione zavojnice za merenje kvazistacionarnih magnetnih polja niskog intenziteta, Saša D. Milić, str. 51 (5-28255) Scindeks
  6. Mogućnosti visokonaponskih ispitivanja u razvodnim postrojenjima obnovljivih izvora energije, Ninoslav Simić, Jovan Mrvić, Ranko Jasika, str. 69 (6-28647) Scindeks
  7. Estimacija ugla snage sinhronog generatora, Slavko Veinović, Žarko Janda, Đorđe Stojić, Jasna Dragosavac, str. 81(7-29158) Scindeks
  8. Упоредна анализа прекидачких губитака енергије у галијум–нитридном HEMT и силицијумском MOSFET транзистору, Јован Мрвић, Владимир Ђ. Вукић, str. 93 (8-29318) Scindeks