Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 22, 2012

 1. Statički i dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponski-reaktivnih stanja prenosnih mreža, M. Ivanović, D.P. Popović, Đ. Stojić, S. Veinović, M. Milinković, D. Arnautović, S. Minić , str. 1 (1-2012SCIndeks
 2. Ispitivanje kvaliteta rada agregata A1 u HE „Zvornik“ u primarnoj regulaciji učestanosti, V. Stanojčić, D. Džepčeski, D. Arnautović S. Bogdanović, J. Pavlović, str.  21 (2-2012SCIndeks
 3. Matematički model statičke estimacije stanja prenosne mreže, A. Ivanov, D. Đorđević, str. 33 (3-2012SCIndeks
 4. Modeli hidropostrojenja u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija, M. Ivanović, D.P. Popović, D. Arnautović, S. Bogdanović, D. Džepčeski, J. Dragosavac, J. Pavlović, S. Minić, str. 43 (4-2012SCIndeks
 5. Modeli sistema regulacije pobude generatora u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija, M Ivanović, D.P. Popović, Đ. Stojić, S. Veinović, D. Joksimović, S. Minić, str. 69 (5-2012SCIndeks
 6. Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija učestanosti u analizama dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija, M. Ivanović, D.P. Popović, S. Minić, str.  93 (6-2012SCIndeks
 7. Merenje određenog integrala proizvoda dva ili više signala dvobitnim A/D konvertorom, Ličina, P. Sovilj, V. Vujičić, str. 117 (7-2012SCIndeks
 8. Eksperimentalna istraživanja efekata različitih ekrana na smanjenje jačine električnog polja industrijske učestanosti, J. Nahman, D. Salamon, M. Grbić, str. 137 (8-2012SCIndeks
 9. Određivanje regresionih funkcija procesa pražnjenja i punjenja hermetizovanih olovnih baterija, Vukić, str. 153 (9-2012SCIndeks
 1. Eksperimentalna istraživanja efekata različitih ekrana na smanjenje magnetske indukcije industrijske učestanosti, J. Nahman, D. Salamon, M. Grbić, str. 173 (10-2012SCIndeks
 2. Struje i prenaponi pri uspostavljanju i prekidanju zemljospoja u 10 kV mreži grada Niša, P. Vukelja, J. Mrvić, D. Hrvić, str. 185 (11-2012SCIndeks
 3. Karakteristike i mogućnosti programskog alata za izbor metaloksodnih odvodnika prenapona, DĐorđević, Z .Stojković, A. Ivanov, str. 195 (12-2012SCIndeks
 4. Međulaboratorijsko poređenje rezultata merenja magnetske indukcije nadzemnog voda naponskog nivoa 400 kV, M. Grbić, A. Pavlović, str.  209 (13-2012SCIndeks
 5. Metoda za ultrazvučno ispitivanje parcijalnih pražnjenja kod mernih transformatora, N.  Kartalović, N. Ilić, A. Milošević, D. Teslić, N. Cakić, S. Milosavljević, str. 223 (14-2012SCIndeks
 6. Napredna dijagnostika ekscentrititeta i loma kaveza visokonaponskih asinhronih motora, Ž. Janda, M. Janković, M. Milošević, B. Jovanović , str.  235 (15-2012SCIndeks
 7. Sistem za magnetni monitoring visokonaponskih motora MM6212S, N, Kartalović, B. Babić, N. Ilić, S.Milosavljević, str.  251 (16-2012SCIndeks