Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 17, 2005

 1. Jedna unapređena metoda upravljanja tokovima aktivnih snaga pomoću statičkih transformatora za regulaciju ugla , Dragan P. Popović, str. 1 (1-2005)
 2. Merač brzine vetra, Slobodan Škundrić, Srboljub Vukovojac, Nidžo Miladinović, Srđan Milosavljević, str. 9 (2-2005)
 3. Vremenski orijentisan hijerarhijski metod za izračunavanje PCA i MCA, Marko Janković, str. 19 (3-2005)
 4. Uticaj jonizujućeg zračenja na karakteristike linearnih stabilizatora napona, Vladimir Vukić, str. 31 (4-2005)
 5. Uporedna analiza efekata regeneracije korišćenih transformatorskih ulja primenom prirodnih i sintentičkih adsorbenta na bazi alumino-silikata, Jelena Lukić, Ksenija Drakić, Vesna Radin, Vlada Ivančević, str. 45 (5-2005)
 6. Uzroci havarijskih događaja u mreži 10 kV Kombinata aluminijuma, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, str. 53 (6-2005)
 7. Istraživanja prelaznih napona i struja i ispitivanja opreme u elektroenergetskoj mreži U.S. Steel Serbia, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, str. 67 (7-2005)
 8. Realizacija predregulatora za sistem napajanja sa baterije 110Vdc, Predrag Ninković, Blagota Jovanović, Marko Janković, str. 81 (8-2005)
 9. Mere za povećanje energetske efikasnosti u industriji papira analizom kvaliteta električne energije, Aleksandar Nikolić, str. 93 (9-2005)
 10. Termografska istraživanja u elektroenergetskim postrojenjima Elektroprivrede Srbije, Miomir Senćanić, Ljubiša Čičkarić, Ninoslav Simić, str. 103 (10-2005)
 11. Određivanje redukcionog faktora 110 kV kablovskog voda “Beograd 17-Obilić”, Mladen Šupić, Momčilo Petrović, str. 115 (11-2005)