Zbornik radova, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, knjiga 19, 2008-2009

 1. Jedna metoda za proračun neisporučene električne energije u distributivnim mrežama, Nada Vrcelj, Saša Minić, str. 1 (1-2008-2009)
 2. Metodološki i praktični aspekti izbora nominalnog faktora snage generatora i karakteristika blok-transformatora u TEe Kolubara B i TE Nikola Tesla B3, Dragan P. Popović, Miloš Stojković, Ivan Stanisavljević, str. 11 (2-2008-2009)
 3. Izbor vremenske konstante inercije, tranzijentne reaktanse i sistema regulacije pobude agregata u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3, Dragan P. Popović, Ivan Stanisavljević, Miloš Stojković, str. 21 (3-2008-2009)
 4. Upravljanje naponima generatora u realnom vremenu i naponsko-reaktivna stanja na interkonektivnim dalekovodima, Dragan P. Popović, Miloš Stojković, str. 33 (4-2008-2009)
 5. Mogućnosti racionalizacije potpobuđenih režima rada generatora u EES Srbije, Dragan P. Popović, Miloš Stojković, Zoran Božović, str. 41 (5-2008-2009)
 6. Efekti povezivanja poslovnog, tehničkog i geografskog informacionog sistema elektrodistributivnih preduzeća, Saša Minić, Dragan Tasić, Maja Marković, Danka Kecman, Miroslav Stanković, Branislav Ćupić, str. 61 (6-2008-2009)
 7. Kompenzacija reaktivne energije potrošača sa visokom distorzijom struje i napona, Miloje Kostić, Branka Kostić, Saša Minić, str 71 (7-2008-2009)
 8. Tiristorski ispravljač upravljan programabilnim logičkim kontrolerom sa modularnim čoperskim izlaznim stepenom, Vladimir Vukić, str. 85 (8-2008-2009)
 9. Optimizacija detekcije proboja kod elektrostatičkih filtera sa jednofaznim tiristorskim napajanjem, Ilija Stevanović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Slobodan Josifović, Mladen Ostojić, Dušan Arnautović, str. 93 (9-2008-2009)
 10. Rekonstrukcija sistema pobude bloka 1 u TE „Nikola Tesla A“, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Dušan Joksimović, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Arnautović, str.101 (10-2008-2009)
 11. Izrada i puštanje u pogon statičkih sistema pobude sinhronih generatora u HE „Bočac“, Zoran Ćirić, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Milan Milinković, Dušan Joksimović, Dušan Arnautović, str. 117 (11-2008-2009)
 12. Realizacija dvokanalnog automatskog sinhronizatora, Predrag Ninković, Blagota Jovanović, Mladen Milošević, Tomislav Gajić, Dušan Arnautović, str. 129 (12-2008-2009)
 13. Realizacija monofaznog sistema besprekidnog napajanja sa režimom kratkog spoja u potrošaču, Predrag Ninković, Blagota Jovanović, Mladen Milošević, Tomislav Gajić, str. 141 (13-2008-2009)
 14. Realizacija simulatora reaktivne snage elektrane TENT A radi ispitivanja grupnog regulatora reaktivne snage, Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Tomislav Gajić, Jelena Pavlović, Dušan Arnautović, Ljubiša Mihailović, str. 157 (14-2008-2009)
 15. Ispitivanja turbinskog regulatora u HE „Đerdap 2”, Slobodan Bogdanović, Stanojević, Cojkić, Dušan Arnautović, Dane Džepčeski, str. 169 (15-2008-2009
 16. Digitalni turbinski regulator za agregat sopstvene potrošnje u HE “Bistrica”, Dane Džepčeski, Slobodan Bogdanović, Dušan Arnautović, Jelena Pavlović, Jasna Dragosavac, str. 181 (16-2008-2009)
 17. Razvoj i realizacija algoritama i uređaja za automatsko prebacivanje napajanja sabirnica 6kV na rezervno napajanje, Tomislav Gajić, Žarko Janda, Mladen Milošević, Dušan Arnautović, str. 195 (17-2008-2009)
 18. Prenaponi pri radu vakuumskih prekidača 36 kV i 12 kV u elektrodistributivnoj mreži Kraljeva, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Vojin Kostić, str.207 (18-2008-2009)
 19. Struje zemljospoja i prelazni fazni naponi u mrežama 10 kV grada Niša, Petar Vukelja, Jovan Mrvić, Dejan Hrvić, Vojin Kostić, str.217 (19-2008-2009)
 20. Metode merenja jačina električnog polja i magnetske indukcije, Momčilo Petrović, Dejan Hrvić, Vojin Kostić, str. 225, str. (20-2008-2009)
 21. Merenja jačina električnog polja i magnetske indukcije ispod nadzemnih vodova visokih napona, Dejan Hrvić, Momčilo Petrović, Vojin Kostić, str. 237 (21-2008-2009)
 22. Primena termografije u dijagnostici toplotnih stanja energetskih  transformatora, Ljubiša Čičkarić, str. 249 (22-2008-2009)
 23. Uticaj rada frekventnog regulatora napona 690V na povećanje sadržaja viših harmonika u pogonu kompresora, Aleksandar Nikolić, str. 261 (23-2008-2009)
 24. Daljinski temperaturni nadzor polova rotora hidrogeneratora, Saša Milić, str.271 (24-2008-2009)
 25. Voda u izolacionom sistemu energetskih transformatora, Branka Bošković, Slađana Teslić, Jelena Lukić, str.285, (25-2008-2009)